اپل به تعداد ایمیل‌های ارسالی و تماس‌های برقرار شده کاربران امتیاز می‌دهد

، قصه کودکانه صوتی کجا بخوابم یکی از شرکت هایی است که در طی سال های اخیر ثابت کرده است که به حریم خصوصی کاربران احترام می گذارد و دستگاه های ، دارای های زگذاری قدرتمندی هستند شاید تصور کنید، در رقابت با سایر شرکت ها، حریم خصوصی کاربران را درنظر می گیرد و از های قدرتمند زگذاری داده ها استفاده می کند باید به شما بگوییم که تنها موضوع رقابت نیست که برای اهمیت دارد؛ کوپرتینونشین ها اعتقاد دارند، حریم خصوصی کاربران آنقدر حائز اهمیت است که باید برای دفاع از آن هزینه کرد و شرکت ها نباید نسبت به حفظ حریم خصوصی کاربران هیچ گونه کوتاهی از خود نشان دهند ، سرویس جدیدی به آیتونز استور و حفظ حریم خصوصی اضافه کرده است که به کاربران براساس تعداد هایی که برقرار می کنند و یا ایمیل هایی که ارسال می کنند، امتیاز می دهد اعلام کرد به منظور تشخیص تقلب و جلوگیری از بروز آن، اعاتی در مورد چگونگی استفاده از دستگاه از جمله تعداد تقریبی های ی یا ایمیل هایی که ارسال و دری می کنید، در اختیار قرار می گیرد براساس تعداد ها و ایمیل ها، امتیازی را برای دستگاه کاربر در نظر می گیرد و وقتی کاربر قصد خرید دارد، این امتیاز مورد توجه قرار می گیرد تا از هرگونه تقلب جلوگیری شود این ، به گونه ای طراحی شده است که امتیازها برای قصه صوتی درباره حیوانات مدت زمان مشخصی روی های ذخیره می شوند مقاله های مرتبط آیا مدافع حقیقی حریم خصوصی کاربران استقانون حفظ حریم خصوصی اروپا و تأثیر آن بر آینده جهانیشاید این سوال پیش بیاید که چگونه می تواند از روی تعداد ها و یا ایمیل های ارسال شده با تقلب مبه کند؟ نمره و امتیاز کاربر می تواند به عنوان معیاری را برای اینکه متوجه شود کاربر سعی می کند خرید معتبر یا درستی به انجام برساند یا اینکه قصد دارد خرید با تقلب و جعل را به انجام برساند، مشخص می کند طبق گفته ، داده هایی که به شرکت از این طریق ارسال می شود، تنها امتیازی است که به صورت نمرهعددی روی دستگاه کاربر محاسبه می شود و در اختیار قرار می گیرند باتوجه به قوانین دارد مربوط به حفظ حریم شخصی، این امتیاز برای مدت زمان محدودی در و در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت اعلام کرده است که هیچگونه اعاتی از جمله اعات ، اعات مربوط به ایمیل کاربران و همچنین هیچ گونه اعات دیگری از این طریق به اشتراک گذاشته نمی شود پیشتر نیز اعلام کرده بود که همین سیاست حفظ حریم خصوصی برای نیز اعمال می شود

بیشتر بخوانید بررسی پایدار یا های سازگارتر با داری جهانی در مواردی با مشکل شارژ نشدن مواجه است بررسی از اتهام نقض دانشگاه ویسکانسین تبرئه شد


اپل به تعداد ایمیل‌های ارسالی و تماس‌های برقرار شده کاربران امتیاز می‌دهد