کمر درد در دوران بارداری

بهترین مهدکودک میدان ولی عصر بر اساس مطالعات انجام شده شیوع کرد در طول بارداری درصد است کرد به صورت شایع بعد از ماه ششم بارداری به وجود می آید و من است تا ماه بعد از زایمان ادامه پیدا کند عل اصلی ایجاد کننده آن کرد قبل از بارداری و بارداری های متعدد است تغییرات بیوانیکی و فیزیولوژیکی در طول بارداری به کمر درد ک می کند وقتی که عضلات شکمی زنان کشیده می شوند ، توانایی خود را برای حفظ حالت طبیعی بدن از دست می دهند در حاملگی، هوون ریلاکسین برابر افزایش پیدا می کند و بین هفته های _ ماهگی به حداکثر میزان خود می رسد ریلاکسین باعث شلی مفاصل می شود این امر تونایی حمایت را در ستون فقرات کمری برای تحمل فشار کاهش می دهد در طول بارداری، تغییراتی به وجود می آید که باعث می شود فرد بهترین پیش دبستانی حوالی میدان ولی عصر تعادل خود را در وضعیت ایستاده حفظ کند میانگین افزایش وزن در زنانی که یک بچه دارند - کیلوگ است این افزایش وزن به صورت اولیه در شکم توزیع می گردد بعد از بارداری، رحم دیگر نمی تواند در لگن جا شود و توده آن به سمت بالا و پایین حرکت می کند

وقتی که عضلات شکمی کشیده می شوند ، توانایی خود را برای ک موثر به حفظ راستای صحیح بدن از دست می دهند با این تغییرات ، گودی کمر افزایش می یابد البته برخی از مطالعات نشان داده اند که گودی کمر مثل سابق باقی می ماند و یا فقط کمی زیاد می شود در عوض چیزی که اتفاق می د این است که ستون فقرات در وضعیت عقب تر قرار می گیرند راارهای کاهش کرد در دوران بارداری انجام تمرینهای ورزشی در هنگام نشستن یک بالش کوچک در پشت بهترین مهدکودک حوالی میدان ولی عصر کمر خود قرار داده و همچنین پای خود را کمی بالاتر قرار دهید می توانید برای این کار یک صندلی کوچک جلوی پایتان قرار داده و پای خود را روی آن قرار دهید سعی کنید مدت طولانی در حالت ایستاده قرار نگیرید در هنگام ایستادن یک پای خود را روی یک چهارپایه قرار دهید به هیچ عنوان وسایل سنگین را بلند نکنی برای بلند کردن شی از روی زمین ابتدا روی زانوهایتان بنشینید از کمر خم نشوید با انجام ورزش مناسب وزن خود را همیشه متناسب نگه دارید و سعی کنید اضافه وزن زیاد نداشته باشید

در صورتی که کمر دردتان ناراحت کننده است حتما به پزشک مراجعه کرده و درصورت لزوم از کمربندهای طبی مناسب یا دانهای دیگر طبق نظر پزشکتان استفاده کنید مرکز جامع توانبخشی امید


کمر درد در دوران بارداری