بررسی تحریم های صنعت آی تی ایران از ابتدا تا اکنون

هورمون خنده تحریم های و مخصوصا تحریم های در قدمتی به بلندای چندین دهه دارد و به اندکی پس از آغازِ عصر های شخصی بازمی گردد زمانی که و اولین های شخصی به معنای امروزیِ آن را تولید کرده بودند و دنیا در آستانهتحولی بزرگ بود همان سال ها هم نشانه های محدودیت در دسترسی به های روز در وقتی آشکارتر شد که شرکتی مانند اینترنشنال بیزینس مَشینز یا همان که برای همهفعالان این در کاملا شناخته شده و پرخاطره بود و مین فریم های آن در ها و سازمان های ی مشهور و پراستفاده بود، عزمِ خداحافظی را جزم کرد و پس از دو دهه فعالیت به طور رسمی از خارج شد نمونه ای از مین فریم هورمون دوپامین / که در مرکزی استفاده می شد البته خروجِ از نه به دلیل تحریم و نه مشکلات مالی، بلکه به علت تنش ها و فشارهای سیاسی در آن دوران اتفاق اد و چاره ای به جز ترک برای مدیرانِ این شرکت باقی نگذاشت آن ها پس از مذاکره با ی ها حاضر شدند شركت را با همهدارایی های باقیمانده ترک كنند و در عوض درخواستِ ۳ دلار كردند، به علاوهاینكه شركتِ برجای مانده هم از برندِ استفاده نکند به این ترتیب بود که شرکتِ ی داده پردازی تأسیس شد سال ها بعد گفته شد که آن سه دلار در بلوکه شده و به دست نرسیده است یکی از مدیرانِ سابقِ انفواتیك بانك مركزی هم اظهار کرد که شنیده هورمون استروژن است همان ۳ دلاری را كه خواسته بود به پس داده تا خرجِ چ كتاب های درسی برای دانش آموزان شود در سال های بعد بیشتر متخصصینِ ی تربیت شده در این شرکت به خارج مهاجرت کردند شرکت ا یکی از برترین شرکت های با مدیریت بی رقیب در دنیا است که کسب و کار خود را به حوز ه های جدید و آینده نگرانه گسترش داده است تاریخچهتحریم هاوضع تحریم های سیاسی و در برابرِ از سابقه ای طولانی برخوردار است و به سال ۱۹۸۰ میلادی بازمی گردد تحریم های عمده بعد از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ شمسی و قطع رابطهدیپلماتیک و ایالات متحده برای اولین بار توسط جیمی کارتر، رئیس جمهور وقتِ ، تصویب هورمون دوپامین و اعلام شد تحریم ها در سال های بعد هم به تدریج از طرف و کنگرهاین در مقاطع متعددی تصویب شد اما تحریم های اساسی پس از پایان جنگ تحمیلی و در سال های دهه۷۰ شمسی آغاز شد برخی از مشهورترینِ این قوانین ابتدا در سال ۱۹۹۲ توسط بیل کلینتون و سپس در آگوست سال ۱۹۹۵ میلادی قانون داماتو در کنگره بر ضدِ وضع شد اولین بار در اینجا جیمی کارتر تحریم ها بر ضد را اعلام کرد موج بعدی تحریم ها پس از واقعهسپتامبر ۲۰۰۱ پایه گذاری شد و سپس به فعالیت های هسته ای تسری پیدا کرد و به قطعنامه های متعددی در شورای ِ سازمان ملل در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ شمسی اُکسی‌توسین منجر شد و به مرور های اروپایی هم به جمع تحریم کنندگان پیوستند در همین سال ها بود که تحریم های مرتبط با کالاها و خدماتِ علمی و نمودِ جدیدی پیدا کرد و برخی شرکت های بزرگ مثل یاهو و مایکروس حتی از ارائهبرخی خدمات عمومی و رایگان به کاربران ی امتناع ورزیدند و موجی از مسدودسازیِ آدرس یا کاربران ی در سایت ها و سامانهشرکت های بزرگِ ن افزاری و شکل گرفت استنادِ این محدودسازی ها هم قانون ممنوعیت صدور هر گونه خدمات و تجهیزات از جانب اشخاص یا شرکت های یی به یا بود که تقریبا به تمام زمینه ها گسترش یه بود در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹، وزارت خارجه هورمون سروتونین صدورِ به اصح برخی خدمات و ن افزارهای ضروری برای یا اشتراک گذاری اعات در اینترنت را که عمومی و غیر ی باشند، برای شهروندان ی مجاز کرد در تاریخِ ۱۰ مارس ۲۰۱۰، دفتر کنترلِ دارایی های خارجی وزارت خزانه داری فهرستی از تحریم های وضع شده در مورد را منتشر کرد که در بخشی از آن یادآوری شده بود

با ترجمه ی قسمت ۵۶۰ ۲۰۴ از مقرراتِ معاملات تصریح می کند که صدور، بازصدور، فروش یا عرضه، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، از ایالات متحده یا شهروند یی در هر کجا که باشد، از هر کالا، یا خدماتی که باشد به یا ِ ممنوع است این مورد در واقع هورمون افسردگی عطف به قانون تصویب شده در ۷ ماه می سالِ ۱۹۹۵ بود که البته در این سند جدیدِ منتشرشده توسط دفتر کنترل دارایی های خارجیِ وزارت خزانه داری، صدور برخی خدمات و ن افزارهای خاص مورد استفاده در تبادل اعات شخصی روی اینترنت مجاز شده بود مقاله مرتبطلغو تحریم فروش های ارتباطی و اعاتی برای به چه معناست؟اما در اوجِ تحریم ها و سخت گیری در با شهروندان ی و مقابله با ارائهخدمات مالی به آن ها، در آستانهانتخابات ریاست جمهوری در و در تاریخ ۳۰ می ۹ اد ۱۳۹۲ وندى شن، معاون وزیر امور خارجه از لغو تحریم ِ فروش و به خبر داد هر چند در همان زمان هم به نظر نمی هورمون اندورفین رسید که این رفع تحریم ها حتی در صورت اجرایی شدن تأثیر چندانی بر مبادلات تجاری در زمینهقطعات رایانه ای و یا دسترسی به ن افزارهای مربوط به آن داشته باشد در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ هم رسانه های داخلی پس از بازگشتِ نام به سایت های ، یاهو و مایکروس خبر از رفع تحریم های ن افزاری دادند که البته در آن روزها موعدِ رسمی اجرای فرا رسیده بود اما با گذشت زمان مشخص شد که این اقدام فراتر از مواردِ ذکرشده نرفته است و در واقع رفع تحریم های ن افزاری به معنای عام نبود و تنها به عنوانِ حرکتی مقطعی و محدود بایگانی شد با عبور از تمام این فراز و فرودها، فصل جدیدی هورمون های شادی آور در زمینهرویکردِ تحریم ها در سال ۱۳۹۲ شمسی و با روی کار آمدن جدید در رقم خورد و مفاد مرتبط با ن افزاربا انتخاب حسن در ، یازدهم مصمم بود که از طریق مذاکره بر سر هسته ای، تحریم های بین المللی و سنگینِ را رفع کند این مهم طی ماه های متمادی و در چند مرحله از طریق مذاکره با اروپا و ایالات متحده تحت نام های ۱ ۵ پیگیری شد تا ابتدا به یک توافق موقت و سپس توافقی نهایی در تیاه ۱۳۹۴ جولای ۲۰۱۵ تحتِ نامِ سند جامع اقدام مشترک منجر شد مدتی قبل و پس از اعلام این توافق، بارها از سوی مسئولان ی اعلام شد که تمام تحریم ها لغو و محدودیت ها برداشته خواهد هورمون شادی شد و این شرایط، امید به رفع محدودیت های ن افزاری ورا هم در بین کاربرانِ ی بالا برده بود این سند در شکل نهایی از یک متن اصلی و ۵ ضمیمه تشکیل شده است و مجموعا ۱۵۹ صفحه را در بر می گیرد از عبارت ن افزار در این سند بارها استفاده شده که در تمامِ موارد لزوما به معنی ن افزارهای کاربردی رایج در بین کاربران و اینترنت نیست و در برخی موارد به ن افزارهای خاصِ دلالت دارد اما در مواردی از بخش منتشرشدهاین سند که به معنای عامِ کلمه و به صورت کلی استفاده شده است، شامل موارد زیر می شود تحریم های اتحادیه اروپا بند ۱ ۷ ن افزار۱ ۷ ۱ تحریم های مرتبط قرص هورمون شادی با ن افزار۱ ۷ ۲ تحریم ها در زمینه خدمات تبعی

لغو تحریم های اتحادیه اروپا بند ۳ ۷ ن افزار مراجعه کنید به بخش های ۱ ۷ ۱ تا ۱ ۷ ۲ ۳ ۷ ۱ فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیر مستقیم هرگونه ن افزار از جمله به روزرسانی، به هر شخص حقیقی، ی یا نهاد ی یا برای استفاده در در رابطه با عملیات و فعالیت های منطبق با این مقاله مرتبطتوافق هسته ای، رفع تحریم ها و گشایش در گجت ها و تکنولوژی در بخش تحریم های ایالات متحده در بند ۴ ۶ و ۷ ۶، بخشی با نام فلزات و ن افزار وجود دارد که تنها به رفع تحریم ِ ن افزارهای تنظیم فرآیندهای و تأمین ن هورمون غم افزارها و کدهای و شبیه سازیِ هسته ای اشاره می کند و به جز این موارد در جای دیگر به ن افزارهای کاربردی و مورد استفاده در اینترنت ارجاعی ندارد با توجه به اینکه تقریبا تمامِ ن افزارهای تحریمی و خدمات ممنوع شدهکاربران ی را شرکت های یی عرضه می کنند، سؤال بزرگی ایجاد می شود که چرا بحث رفع تحریم های ن افزاری و از سوی ایالات متحده در پیش بینی نشده است یا اگر این مورد جزئی از بوده، در چه بندها یا قوانینی ذکر شده است که احیانا به صورت عمومی هم منتشر نشده است اگر هم جزئی از نبوده، آیا سازوکارِ رسمی لغوِ کامل و نه موردیِ این گونه تحریم ها پس افزایش هورمون های شادی آور از توافق هسته ای از طرف پذیرفته شده است یا اینکه کلا این موارد فقط مختص به اتحادیه اروپا بوده و به لغو تحریم های ن افزاری متعهد نشده است؟فهرستی فزاینده از شرکت های تحریم کنندهاز آغاز روند تصویب قانون تحریم های تا اجرایی شدن آن توسط شرکت های بزرگ ِ اعات در دنیا به طور خاص، فاصلهزمانی زیادی وجود دارد در زمانی که قانون تحریم ها در دهه۹۰ میلادی تصویب شد، نه خدمات مانند ا بود و نه های اجتماعی و پیام رسان ها تا این حد کاربردی و فراگیر بودند و نه شرکت های تا این حد بزرگ و مند اما روندِ پیشرفت در این حوزه در دههاول قرن ۲۱ شتابِ دوچندانی داشت نام هورمون شادی در بدن و شرایط را در عرض یک دهه در دنیای های ارتباطی و رایانه ای به کلی دگرگون کرد برخی شرکت ها از میدان رقابت خارج شدند و برخی نیز به غول های اعاتی و ارتباطی تبدیل شدند برخی از غول های و آی تی دنیا که را تحریم کرده اند در چنین وضعیتی بود که تخطی کردن از قوانین ی و ابلاغ شده توسط فدرال و های محلی در ریسک بزرگ تری نسبت به گذشته در بر داشت و این شرکت ها توسط وکلای ی باید به طور متناوب قوانین وضع شده را در سرویس ها، محصولات و خدمات خود لحاظ می کردند سهل انگاری در رعایت این قوانین هم طبعا می توانست پیامدهایی در بر داشته باشد یک نمونه از این قضیه، هورمون پروژسترون انتشارِ اخباری مبنی بر احتمال جریمه شدنِ شرکت آمازون تنها به علت فروشِ برخی از اقلام به اشخاصِ حاضر در فهرست تحریم ها بود که البته در ادماه ۱۳۹۶ رسانه ای شد و سرنوشت آن تا مشخص نشده است

اولین نشانه ها از تحریم های ن افزاری و سرویس های یان ابتدا در ماه نبر سال ۲۰۰۷ آبان ۱۳۸۶ شمسی با حذفِ نام از سرویس ایمیل شرکت یاهو پدیدار شد و با فاصلهکوتاهی شرکت ِ مایکروس هم نام را از فهرست های قابل انتخاب در ساخت حساب کاربری خود در سرویس حذف کرد یک سخنگوی شرکت یاهو در این مورد چنین اظهار کرده بود یاهو به طور پیوسته فعالیت های تجاریِ خود را مورد استروژن بازنگری قرار می دهد تا از میزان مطابقت آن ها با محدودیت های اعمال شده مطمئن شود در راستای این سیاست ما اجازه نداریم به اتباع های در معرضِ این محدودیت ها اان ثبت نام م بنابراین شما نمی توانید را به عنوان یک گزینه در سرویس های ثبت نام ایمیل انتخاب کنید؛ چرا که ما از انجام فعالیت های تجاری در آنجا معذور هستیم در همین حال مایکروس هم اعلام کرد قادر به توضیح درباره این مسئله نیست هم نام را از فهرست حذف نکرد؛ اما بسیاری از سرویس های تخصصی دیگر این شرکت قبل از آن روی آدرس های ه شده بودند؛ سرویس های کاربردی و سودمندی که عدم دسترسی به هورمون اُکسی‌توسین آن ها کاربران ی را عقب تر از شهروندانِ دیگر در دسترسی به خدمات و سرویس های مدرن نگه می داشت و زحمتِ تهیه و استفاده از های گذر از تحریم را هم به مشقاتِ گوناگونِ کابران ی می افزود در این حال حتی دانلودِ مرورگر و افزونه های آن و دسترسی به استور نیز برای کاربران ی مسدود شده بود اریک اشمیت با پرسشِ غیر منتظرهیک وبلاگ نویس ی مواجه شد در کنگره جهانی یا در بارسلون اسفندماه ۱۳۹۰ بود که مدیرعامل سابق و رئیس هیئت مدیره سخنرانی کرد و در بخشی از سخنانش هم به آزادی گردش اعات در دنیا پرداخت در انتهای جلسه و در زمانِ پرسش و پاسخ، یکی از وبلاگ نویسان سروتونین یِ حاضر در جلسه در مورد علت عدم دسترسی کاربران ی به مرورگر و مارکت سؤالی مطرح کرد اریک اشمیت پس از مشورت با وکیل ی شرکت ، اظهار داشت هر چند من با شما موافق هستم؛ اما این محدودیت ها از طرف تعیین می شوند و ما نقشی در این تصمیم گیری نداریم او مسئول این تصمیم را دانست و گفت قادر نیست به نحو دیگری عمل کند و از این بابت عذرخواهی کرد مدتی بعد با انتشار مطلبی در وبلاگ فارسیِ خود اعلام کرد که محدودیت های این شرکت جهت دانلود های افزودنی مرورگر را برای آزاد کرده است مقاله مرتبط دسترسی کاربران ی را مسدود کردبه هر حال در طی همین سال ها بود که نام هورمون شادی در بدن تعداد قابل توجهی از شرکت های دیگر هم به جمع تحریم کنندگان کاربران ی پیوستند و شرکت های معروف مثل ، ، ، ،، ، ، ، و ناشران بزرگِ مثل شرکت و ، شرکت هایمثل و ، فروشگاه های مثل و هم در این فهرست قرار گرفتند برخی فروشندگانِ بزرگِ خدماتِ میزبانی و دامنه های هم را تحریم کرده اند فروشگاه نیز در بهار سال ۱۳۹۲ تحت فشارهای بین المللی برای مدتی در مسدود شده بود حتی در همین اواخر شرکت اجازهدانلود و استفاده از ن افزار بسیار کارآمد مدیریت از راه دورِ خود را به روی کاربران ی و ما را به اجبار با تعدادی از گزینه های جایگزین و شاید ضعیف تر از ن افزارهای هورمون اُکسی‌توسین مشابه مواجه ساخت مقاله مرتبط مجددا حذف های ی را از استور آغاز کردبا اینکه تصور می شد آثار رفع تحریم ها پس از تصویبِ در حوزهن افزار و آی تی هم به تدریج برای یان مشهود شود، شرکت های و به تازگی و مجددا کاربران و سازانِ ی را مورد هدف قرار دادند و یکیشن های معروف و به زبان فارسی را از فروشگاه های اختصاصی خود به بهانهنقض قوانینِ فروشگاه حذف کردند چیزی که در مجموع استنتاج می شود این است که با وجود وعده های قبلی هنوز بسیاری از ن افزارها، خدمات و سرویس های برای کاربران ی قابلِ استفاده نیستند و اگر قرار بود این محدودیت ها به واسطهتوافقِ یا هورمون استروژن یکی از پیامدهای کاهش تحریم ها برداشته شود، تا و پس از گذشت دو سال از اجرایی شدنِ این توافق، عملا باید شاهد حذف تمام این شرکت ها از فهرستِ تحریم کنندگان بودیم، درحالی که این اتفاق رخ نداده است و بالعکس، هنوز به فهرست بلندبالای مذکور اضافه می شود هنوز بخش عمدهتحریم های ن افزاری وبر ضد پا برجا است و غول های آی تی هم اان فعالیتِ رسمی در ندارنداینکه علت ایجاد این شرایط، ملغی نشدنِ قوانین تحریم مربوط به ن افزار است یا لغوِ تحریم های ن افزار از طرف شرکت های یی جزئی از نیست یا به قوانین کنگرهاین استناد دارد یا خیر، چیزی است که هیچگاه به درستی هورمون شادی در ورزش و به طور شفاف از طرف وزارتِ ِ اعلام نشده و بنابراین پیگیری کردن آن هم بدون دستیابی به عل ایجادکنندهآن بسیار دشوار می نماید بنا به شواهدِ موجود هنوز بخش عمدهتحریم های ن افزاری وبر ضد یان پا برجا است و غول های آی تی هم اان فعالیتِ رسمی در ندارند شرکت های دیگری که مشمولِ قوانین نیستند و به ورود و سایه گذاری در تمایل دارند، من است ریسکِ این کار را نسبت به منافعی که عایدشان می شود متقبل نشوند تحریم های داخلی، ملی برای تحریم های خارجیمدتی پس از پا گرفتن فیلترینگ در ، دست اندرکاران سعی کردند کارکردِ این را به چیزی فراتر از مسدودسازی محتوای هورمون پروژسترون غیر اخلاقی که در ابتدا برایش تعریف شده بود توسعه دهند

از این رو بود که فعالیت آن به سایت ها و سرویس های مختلف و متعددی که در حوزه های تجاری، سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی هم فعال بودند، گسترده شد و همزمان با افزایش تحریم های ن افزاری از سمتِ خارج، مسدودسازی و فیلتر شدن از سمت داخل نیز افزایش پیدا کرد این قضیه تا آنجا پیش رفت که برخی از رایج ترین های اجتماعی و پیام رسان ها مانند و و پرکاربردترین سایت اشتراک محتوای مثل یوتیوب، بدون اع قبلی یا ذکر دلیلی از طرف مسئولان مسدود شد و انتقاد شدید کاربران در آن زمان هم راه به جایی نبرد و به هورمون سروتونین حساب لزومِ اولویت قرار دادنِ فعالیت هایگذاشته شد به این ترتیب پس از یکی از بزرگ ترین های محدودکنندهاینترنت در دنیا لقب گرفت بعدها با تغییر ها و تغییر رویکرد هم مسئولان با این توجیه که این مسدودسازی ها در زمان تصدیِ مسندِ کار توسط اشخاص دیگری انجام شده است، از رسیدگی یا پیگیری آن ها خودداری کردند مقاله مرتبطاعلام ج دادستان تهران ه مدیر و واکنش پاول دوروف به آننتیجه اینکه ا بسیاری از خدمات، های اجتماعی و سایت های علمی، فرهنگی و تفریحی به عناوین مختلف در داخلیِ مسدود هستند و تنها گزینه های انگشت شماری مثل پیام رسان پس از مناقشات پروژسترون فراوان بین نهادهای قضایی و ی هنوز فیلتر نشده و در دسترسِ کاربران است و البته هنوز سرانجام کار آن مشخص نیست چشم اندازِ حال و آیندهبیشترِ توجه یازدهم معطوف به پیشبرد مذاکرات هسته ای و حاصل شدن بود که بعد از روی کار آمدن دوازدهم و استقرار وزرای جدید، تمام انتظارات بر فراهم شدنِ زمینه های مناسب برای رفع مشکلات ناشی از تحریم ها در سالیانِ گذشته و ایجاد شرایط عادی در کسب و کارها و استفاده از موقعیت های جدید متمرکز شده است از طرفی وضعیت ی تحریم های ن افزاری وبا وجود تمام امیدها و اظهار نظرهای گذشتهان مبنی بر رفعِ کامل تحریم ها هنوز در ۵ هورمون شادی آور و را‌ه‌های افزایش آن هاله ای از ابهام است و مشخص نیست که آیا این شرکت های آی تی و هستند که بنا به محدودیت های قانونی ایالات متحده و پرهیز از تشکیلِ دعاوی ی از آزاد سازی دسترسی به خدمات ن افزاری توسط یان اجتناب می کنند یا اصولا لغو تحریم های ن افزاری در دستور کارِ مذاکره کنندگان نبوده و بنابراین تحریم ها در این قسمت هنوز لغو نشده است هم مثلِ گذشته روی جذب سایه گذاریِ خارجی در میادینِ زیر زمینیِ نفت و گاز حساب باز کرده و رایزنی یا عمده ای برای جذبِ سایه در حوزه مشاهده نمی شود حتما به خاطر دارید که در نتیجهتوافق وزارت خزانه داری طی اعیه های جداگانه ای، هورمون شادی در ورزش دستور لغو برخی از قوانین گذشته در مورد تجارت با را صادر کرد و برای نمونه، اجازهخرید هویما را با جزئیات اعلام کرد که اصولا بخشی از تحریم های مرتبط با مناقشههسته ای هم نبود اگر قرار به حذف تحریم های ن افزاری و ارتباطی بود، انتظار می رفت که مذاکره کنندگان ی در مورد صدور یک دستور مشخص و کامل برای رفع تمامی موانع ن افزاری ودر مورد از سوی وزارتِ خزانه داری و رایزنی های لازم را با طرف یی انجام دهند تا تکلیف شیوهتعامل با کاربرانی ی از ابهامِ موجود خارج شود و تمامی شرکت ها ملزم به رعایت آن باشند و اگر هم شرکتی تحریم ها را لغو نکرد، بتوان از هورمون هیجان طریق ی آن را پیگیری نمود مقاله مرتبطواکنش جهی به اقدام جدید در راستای حذف یکیشن های یواکنش جواد آذری جهی سکاندارِ جدید وزارت و اعات به حذف برخی یکیشن های ی از استور، نمودی واقعی از انتظارِ کاربران برای پیگیری ی و کاملا جدی برای رفع تحریم های ن افزاری است و فرصتی است که در صورت به نتیجه رسیدن، می تواند پس از سال ها یک بار برای همیشه به این قائله خاتمه دهد اما موضوع مهم دیگری که کمتر به آن پرداخته شده، ایجادِ برای ورود و فعالیت غول های ِ چندملیتیِ دنیا نه فقط سازانِ ساز در است که نه تنها انتقال و بومی سازی آی تی را تسریع خواهد کرد، دوپامین بلکه استفاده از نیروهای متخصص و توانمندِ داخلی و پرورش استعدادهای جدید را افزایش خواهد داد و موقعیتِ بالقوه در منطقه برای تبدیل شدن به هابِ منطقه ای آی تی ارتقاء پیدا خواهد کرد این شیوه سال ها در های جنوب شرق آسیا در جریان بوده و پیشرفت های خیره کننده ای به دنبال داشته است و متأسفانه در همین مدت هم از دورِ رقابت در این حوزه خارج بوده است و چندین نسل از جامعهعلمی و دانشگاهیِ تحصیل کرده در رشته های مرتبط، از رسیدن به موقعیت های شغلی و رفاهیِ همتراز با های پیشرو در این زمینه بازمانده اند پرواضح است که اولین قدم برای مهیا شدنِ حضور افزایش هورمون های شادی آور غول های در رفع تحریم ها است و بدون آن چشم اندازی برای فعالیت این شرکت ها وجود نخواهد داشت و باز هم از قافله عقب خواهیم ماند رفع تحریم ها یکی از پیش شرط های جذبِ سایه های ِ کلان و ارتقاء جایگاه برای تبدیل شدن به هابِ منطقه ای آی تی استاما قطعا در این راه موانعی هم وجود دارد روی کار آمدن یک چهره جنجالی به نام ترامپ در و تلاش او برای کم کردن تأثیرات برای یا حتی ملغی کردن این توافق می تواند چالشی جدی برای رفع تحریم ها قلمداد شود تحریم هایی که تازه در گاگ بازبینی و منتظرِ برچیده شدن بودند و کاربران ی را هنوز در فضای در احاطهخود دارند با قرص هورمون شادی این اوصاف و نگاه به تجربه های گذشته، بعید به نظر می رسد که بدون تغییرِ رویکردِ اساسی در رابطهتهران واشنگتن و تنها با اتکا به نهادهای بین المللی و میانجیگری آن ها در آیندهنزدیک یا میان مدت، شاهد تغییری در وضعیت تحریم ها باشیم و حتی با افزایش فشارها از سوی ِ جدید این احتمال وجود دارد که تحریم های ف با توجیهات گوناگون تنگ تر و گسترده تر شوند، رویکردی که با ایرادِ اتهامِ تخطی از توافق دنبال شده است و از سوی هر دو طرف با عنوان نقضِ روح یاد می شود و می تواند فرصت های پیش بینی شده پس از توافق را با چالش جدی مواجه کند


بررسی تحریم های صنعت آی تی ایران از ابتدا تا اکنون

which_wordpress_blog: 
https://bankprinter.wordpress.com/?p=96|||142421422