بیانیه شاتل در رابطه با آمار شکایت کاربران از اپراتورها: هیچ کم‌فروشی توسط شاتل صورت نگرفته است

سازمان داروی ضد بیقراری تنظیم مقررات و رادیویی، به تازگی آمار شکایات درج شده در سامانه۱۹۵ دربارهکم فروشی اینترنت در سال ۹۵ را به تفکیک تورهای و ثابت اعلام کرد در این گزارش، ۱۰۹۰ شکایت از شرکت آریا رسانه تدبیر شاتل انجام شده که ۱۸۰ مورد آن ها مربوط به کم فروشی اینترنت بوده است احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل گروه شرکت های شاتل، به گزارش منتشرشده واکنش نشان داد و در درمان افسردگی در افراد مسن راستای برطرف ساختن ابهامات موجود در این گزارش، اعلام کرد هیچ کم فروشی صورت نگرفته است جدول منتشرشده با استناد به شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ بدون توضیحات و جزییات دقیق بوده و تنها بر اساس یکی از شاخص هایی تنظیم شده که درصد شکایت مرتبط با مصرف اینترنت در کل شکایات است همین شرایط نیز ابهامات جدی در اذهان عمومی ایجاد کرده است منطق مطرح درمان بی قراری و اضطراب شده پشت این جدول آن چنان ضعیف است که شرکت هایی با چهار هزار یا ۱۵ هزار شکایت در شرایط به مراتب بهتری از شرکتی مانند شاتل قرار دارند که تعداد شکایت کاربرانش به سامانه ۱۹۵ با حدود ۱۰۰۰ شکایت کمتر از ۰ ۱ درصد کل کاربرانش بوده است اگرچه در بررسی های بعدی سازمان تنظیم مقررات و رادیویی نیز هیچ کدام از این شکایت ها محق دانسته نشده است بر اساس افسردگی سالمندان pdf اظهارات نخجوانی، شاخصی که در این جدول منتشرشده تعداد شکایات به تنهایی یا تعداد شکایت ها به نسبت کاربران تورها را نادیده گرفته است او تأکید می کند که در چنین شرایطی و با این روش یابی، یک تور می تواند برای اینکه اوضاع بهتری در این شاخص داشته باشد، تلاش کند شکایات بیشتری دربارهمسائلی غیر از موضوع مصرف اینترنت را در سامانه۱۹۵ ثبت کند! نخجوانی داروهای ضد افسردگی سالمندان در ادامه به رد موضوع کم فروشی توسط وزارت اشاره می کند و می گوید در صحبت هایی که با وزارت و اعات داشتیم، این عزیزان نیز منکر موضوع کم فروشی شده اند و منطق اعلام این نتایج را بیشتر در راستای شفاف سازی اعلام کرده اند چه آن که این تأکید کرده است که اگر کم فروشی اتفاق اده بود، به جای انتشار جدول با تور کم فروش بر اساس قانون برخورد می شد مدیرعامل درمان دارویی افسردگی در سالمندان شاتل در ادامه در رابطه با شاخص های یابی موفقیت یک تور در می افزاید از دیدگاه ما بهترین شاخص هایی که می تواند موفقیت تور در سرویس دهی مناسب به مشتریان نشان دهد، شاخص هایی همچون سهم ، نرخ ریزش کاربران و درصد شکایت کاربران به نسبت کل کاربران یک تور است که دست کم در مورد شرکت شاتل قضاوت در خصوص کیفیت سرویس دهی را به کاربرانمان واگذار می کنیم نشانه های مرگ در سالمندان از سوی دیگر خوشبختانه ما توری بوده ایم که در چند سال گذشته موفق به دری تندیس سیمین حمایت از مصرف کننده از وزارت صنایع شده ایم وی بحث های مطرح شده در خصوص کم فروشی و عدم توجه به مصرف کننده را مرتبط با های انحصاری، ی یا اشتراکی می داند و بر این باور است که درکه ۱۷ شرکت پروانه دری کرده اند، کم فروشی و بی توجهی به مصرف کننده معنایی نخواهد داشت؛ بیقراری در سالمندان چرا که اگر یک شرکت به مصرف کننده توجه نکند و سرویس بی کیفیتی در اختیارش بگذارد، کاربر اان انتخاب یک تور دیگر را با راحتی و آزادانه دارد نخجوانی مهم ترین مسئولیت نهادهای نظارتی را جلوگیری از شکل گیری انحصار می داند و تأکید می کند که با ایجاد فضای رقابت دیگر نیازی به نگرانی در خصوص کم فروشی یا بی توجهی به مصرف کننده وجود نخواهد داشت


بیانیه شاتل در رابطه با آمار شکایت کاربران از اپراتورها: هیچ کم‌فروشی توسط شاتل صورت نگرفته است

which_wordpress_blog: 
https://gizehbox.wordpress.com/?p=99|||142421004